Hình ảnh xe và thiết bị nhựa đường

Xe va thiết bị nhựa đường là sản phẩm xe và máy mọc phục vụ trong ngành cầu đường chuyên phục vụ công tác làm đường như xe phun tưới nhựa đường, máy làm nhũ tương nhựa đường, xe chở nhựa đường nóng lỏng....

Scroll