Xe và thiết bị PCCC

Hình ảnh xe và thiết bị pccc bao gồm tất cả những thiết bị  pccc do Viettruck nhập khẩu và phân phối bao gồm có các loại xe chữa cháy, quần áo chữa cháy, thang chữa cháy....

Scroll