Xe phun tưới nhựa đường nhũ tương

Xe phun tưới nhựa đường nhũ tương là sản phẩm xe ô tô xitec có chức năng phun, rải, nhựa đường hoặc phun rải nhũ tương trong quá trình làm đường, xây dựng cầu cống tạo chất kết dính giữa đá và mặt đường, xe sẽ tưới một lớp nhựa đường mỏng hoặc một lớp nhũ tương mỏng theo tiêu chuẩn trước khi rải lớp đá sỏi hoặc lớp vật liệu xây dựng khác nên, nói cách khác nhũ tương hay nhựa đường là chất kết dính giữa các bề mặt của đường

Các sản phẩm Xe phun tưới nhựa đường nhũ tương

Tổng  1 Sản phẩm
Xe phun tưới nhựa đường nhũ tương 4m3 jac là sản phẩm đã được bán rộng rãi ...

Giới thiệu về Xe phun tưới nhựa đường nhũ tương

Scroll