Xe vận tải

Xe vận tải là các loại xe ô tô tải không chỉ có chức năng vận chuyển, chuyên chở mà còn đảm nhận vai trò bảo quản hàng hóa.

Các sản phẩm Xe vận tải

Giới thiệu về Xe vận tải

Xe vận tải gắn liền với ngành dịch vụ vận tải chuyên vận chuyển, chuyên chở các loại hàng hóa từ nơi sản xuất cung cấp đến nơi kho bãi nơi tiêu thụ. Cũng là phương tiện bảo quản hàng hóa tránh rơi vãi, thất lạc trên đường vận chuyển gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến kinh tế của người sử dụng, đơn vị vận tải. Do nhu cầu sử dụng ngày 1 tăng cao các loại xe vận tải ngày một đang dạng về mẫu mã, phong phú về chủng loại cũng như giá thành.

Các loại xe vận tải phổ biến hiện nay xe ô tô tải thùng kín, ô tô tải bảo ôn, ô tô tải đông lạnh,...

Scroll