Tăng thời gian kiểm định cho xe ô tô từ 6, 18 tháng lên 12 , 24 tháng

Chu kỳ kiểm định của ôtô chở người các loại đến 9 chỗ (sản xuất đến 5 năm) có kinh doanh vận tải được điều chỉnh từ 18 tháng lên 24 tháng đối với chu kỳ đầu và từ 06 tháng lên 12 tháng đối với các chu kỳ tiếp theo.

Tăng thời gian kiểm định cho xe ô tô từ 6, 18 tháng lên 12 , 24 tháng

-----------------------------------------------------------

Từ 1/10, ôtô kinh doanh vận tải đến 9 chỗ trong chu kỳ kiểm định lần đầu được kéo dài thêm 6 tháng so với hiện nay.

Đây là nội dung được nêu trong Thông tư 16/2021 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (thay thế Thông tư số 70/2015) do Bộ Giao thông Vận tải ban hành, có hiệu lực từ 1/10.

Thông tư cho phép xe kinh doanh vận tải đến 9 chỗ kiểm định lần đầu có chu kỳ là 24 tháng (tăng 6 tháng so với hiện nay), các chu kỳ tiếp theo là 12 tháng/lần (tăng 6 tháng). Tuy nhiên, việc này chỉ áp dụng đối với xe còn mới và sử dụng chưa đến 5 năm.

Với xe trên 5 năm, chu kỳ đăng kiểm định kỳ là 6 tháng/lần như hiện nay.

Thông tư cũng quy định dùng mẫu tem kiểm định màu vàng cam cho xe ô ô kinh doanh vận tải và màu xanh cho xe không kinh doanh có màu xanh để nhận diện hai loại xe trên.

heo Cục Đăng kiểm Việt Nam, một trong lý do kéo dài thời hạn đăng kiểm đối với xe kinh doanh vận tải đến 9 chỗ là chủ xe cơ giới hiện nay đã quan tâm hơn đến việc bảo dưỡng, sửa chữa xe giữa hai kỳ kiểm định nên chất lượng phương tiện tăng lên.

Năm 2019, tỷ lệ xe chở người đến 9 chỗ ngồi kinh doanh vận tải đến 5 năm kiểm định lần một không đạt là 6,3%, năm 2020 giảm xuống 5,9%. Mặt khác, tần suất hoạt động của loại xe này đã giảm do số lượng xe dưới 9 chỗ kinh doanh vận tải hình thức taxi công nghệ tăng lên. Bên cạnh đó, việc tăng thời hạn đăng kiểm tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh vận tải.

Còn việc áp dụng mẫu tem kiểm định riêng cho xe kinh doanh vận tải được thực hiện theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh vận tải.

Chu kỳ kiểm định xe ô tô mới nhất